MITÄ TEEN OULUN PUHELIMEN PAPERIOSAKKEELLENI?

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 18.1.2017 päättänyt, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2107 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä.

Jos jälkivaihtoa ei ole vaadittu Danske Bankissa tai omassa pankissasi viimeistään 30.6.2017, omistus on menetetty.

Jos jälkivaihtoa on todistettavasti ja henkilökohtaisesti vaadittu Danske Bankissa tai omassa pankissasi viimeistään 30.6.2017 ja jälkivaihtovaatimuksesi tulee mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten osalta täydelliseksi viimeistään 29.9.2017, omistusta ei ole menetetty.

Mikäli 30.6.2017 mennessä tehty jälkivaihtovaatimus on ollut puutteellinen, tulee jälkivaihtovaatimusta täydentää tarvittavilla asiakirjoilla ja tiedoilla pankissanne viimeistään 29.9.2017. Tämän jälkeen jälkivaihtovaatimusta ei voi enää täydentää.

MITEN SAAN OSINGOT ITSELLENI?

Kun arvo-osuustili on avattu ja arvo-osuudet siirretty, osingot maksetaan takautuvasti arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille 4-8 viikon kuluttua. Tämän jälkeen osingot tulevat automaattisesti tilille osinkojen maksupäivänä. Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee 3 vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta erääntymispäivästä.

MISSÄ VOIN MYYDÄ TAI OSTAA OSAKKEITA?

Partneran osake ei ole julkisesti listattu. Voit myydä tai ostaa Partneran osakkeita luotettavasti esimerkiksi Privanet Securities Oy:n kauppapaikan kautta.

OLEN KADOTTANUT OSAKEKIRJANI, MITEN TOIMIN?

Jälkivaihtoa ei 30.6.2017 jälkeen voi enää vaatia. Oikeus osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa