Partnera sijoittaa yhdessä Tesin kanssa vaahtolasia valmistavaan ja kierrätyslasia käsittelevään Uusioainekseen

ti 6. marraskuuta 2018 09.00.00

Oululainen sijoitusyhtiö Partnera ostaa vaahtolasia valmistavan ja kierrätyslasia käsittelevän Uusioaines Oy:n. Kaupan jälkeen Partnera omistaa yhtiöstä 58 prosenttia. Lisäksi yhtiössä ovat mukana Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) 30 prosentin osuudella sekä Uusioaineksen nykyinen omistaja Jarkir Oy ja nykyinen toimitusjohtaja Jussi Parkkali pienemmillä osuuksilla. Velaton kauppahinta on 19,8 miljoonaa euroa.

Partneran toimitusjohtajan Jari Pirkolan mukaan Uusioaines Oy:n ostaminen sopii hyvin yhtiön strategiaan.

- Vaahtolasin valmistaminen ja lasinkierrätys ovat kiertotaloutta ja yhteiskunnalle tärkeää kestävää kehitystä. Uusioaines Oy on suomalainen perheyritys, joka on toiminut jo vuosia lasinkierrätyksen parissa ja viime vuosina aloittanut myös vaahtolasin valmistuksen. Uusioaines on hyvässä kunnossa oleva yritys ja sillä on hyvät edellytykset kehittyä entisestään, Pirkola perustelee.

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätyslasista. Yhtiön tuotantolaitoksessa Forssassa syntyy sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi se valmistaa ja myy kierrätyksen ylijäämäaineksesta valmistettavaa vaahtolasia, ympäristöystävällistä eriste- ja kevennemateriaalia. Vaahtolasi on huomattavasti kevyempää kuin tavallinen kiviaines. Infrarakentamisessa vaahtolasi sopii etenkin rakennusten lämpö- ja routaeristeeksi ja perustusten kevennystäytteeksi.

Uusioaines Oy:n omistavan Jarkir Oy:n pääomistaja Jari Stenberg on luotsannut perheyhtiönsä lasinkierrättäjäksi ja vaahtolasin valmistajaksi.

- Vaahtolasituotteellamme on erittäin hyvät kasvumahdollisuudet ja siihen uudet omistajat tuovat yhtiölle leveämmät hartiat. Partnera ja Tesi ovat luotettavia, suomalaisia toimijoita, joiden arvot ovat yhtenevät meidän arvojemme kanssa, Stenberg kuvailee.

Tesi painottaa toiminnassaan vastuullisuutta. Ympäristövaikutusten vähentäminen ja energiakulutuksen pienentäminen ovat monien sen sijoitusten liiketoiminnan ytimessä.

-Suomalaisen kiertotalousosaamisen viennin edistäminen on Suomen hallituksen tavoitteena. Tiukentuvan regulaation myötä lasinkierrätysasteen ennustetaan nousevan Euroopassa, mikä tuo uusia markkinamahdollisuuksia myös Uusioainekselle, sanoo Tesin sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo.

Partneran omistaa laaja joukko yksityisiä ja julkisia tahoja, kun taas Tesin omistaa Suomen valtio. Kestävää kehitystä edistävä ja taloudellisesti kannattava suomalainen perheyhtiö on molemmille luonteva sijoituskohde.

- Tesi on meidän tavoin sijoitusyhtiö, joka sijoittaa omaa pääomaa taloudellisin tavoittein, mutta molemmat näkevät, että sijoituksia on hyvä mitata myös vaikuttavuudella, Jari Pirkola painottaa.

Lue tiedote pdf-muodossa.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa