Partneralla toimelias vuosi - tulos pysyi vahvana

pe 22. maaliskuuta 2019 12.26.00

Partnera Oy:lle vuosi 2018 oli varsin menestyksekäs. Yhtiö toteutti osakekauppoja, joilla oli merkittävä myönteinen vaikutus sen tulokseen. Partneran kartoittamien sijoitusaihioiden määrä kehittyi myönteisesti.

Toimitusjohtaja Jari Pirkola kuvailee Partneran viime vuotta vahvaksi ja toimeliaaksi. Yhtiön liikevaihto oli noin 11,8 miljoonaa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 19,6 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 33,6 miljoonaa ja 8,0 miljoonaa euroa. (Vertailukelpoiset luvut pdf-liitteessä.)

”Tuloksemme oli vahva, johon isolta osalta vaikutti Hoivatilojen osakkeiden myynti. Liikevaihtomme muodostuu arvopaperikaupasta ja tästä syystä se vaihtelee vuosien välillä. Likvidien varojen arvopaperisalkku korkosijoituksineen esitetään vaihto-omaisuudessa ja arvopaperikauppa osana liikevaihtoa”, hän tarkentaa.

Kaksi isoa järjestelyä

Jari Pirkola nostaa esille kaksi järjestelyä, jotka pitkälti leimasivat yhtiön tekemistä viime vuonna: Partnera myi lähes koko 18,74 prosentin osuutensa Suomen Hoivatilat Oyj:stä ja puolestaan osti yhdessä Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy:n) kanssa Uusioaines Oy:n koko osakekannan. Partneran omistusosuus Uusioaineksesta on 58 prosenttia.

”Nasdaq Helsingin päälistalla noteerattu Hoivatilat oli meille erinomainen sijoitus. Vuonna 2018 päätimme kuitenkin luopua omistusosuudestamme. Osakekauppoja edelsi 1,5 vuotta kestänyt selvittelytyö”, hän kertoo.

Hoivatilat-kaupalla oli huomattava – ennen veroja 17,7 miljoonan euron suuruinen – positiivinen vaikutus Partneran vuoden 2018 tulokseen. Vuoden 2019 alkupuolella yhtiö on myynyt loputkin Hoivatilat-omistuksestaan.

Uusioaines-järjestelyn Partnera toteutti vuoden 2018 marraskuussa. Forssassa ja Jokioisissa toimiva Uusioaines ottaa vastaan noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista ja valmistaa tästä sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa. Lisäksi se tuottaa vaahtolasia, jota käytetään eriste- ja kevennemateriaalina.

”Uusioaines on Suomen ainoa teollisesti kierrätyslasia käsittelevä yhtiö ja kiertotaloutta ja kestävää kehitystä parhaimmillaan”, sanoo Pirkola.

Täsmennetty strategia

Toimitusjohtaja Pirkola arvioikin sijoittamisen Uusioainekseen istuvan erinomaisesti Partneran täsmennettyyn strategiaan. Täsmennyksen mukaan yhtiö punnitsee sijoituskohteita kestävän kehityksen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja hyödyn näkökulmasta. Jo aikaisemmin strategiassa on linjattu, että Partnera sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin, jotka ovat julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

”Toki tärkein toimintaamme ohjaava tekijä on sijoitusten tuotto”, hän korostaa.

Uusioaineksen ohella Partneran strategisiin sijoituksiin kuuluu Nordic Option Oy, josta sen omistusosuus on 34,14 prosenttia. Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusyhtiö, joka kohdistaa sijoituksensa kasvuvaiheen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

”Nordic Optionin toiminta on ollut aktiivista ja kehittynyt myönteisesti. Sen sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto vuositasolla oli noin 50 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 16 prosenttia”, kertoo Jari Pirkola.

Projektisijoitukset etenivät

Vuoden 2018 aikana Partnera jatkoi myös kahden merkittävän projektisijoituksen valmistelua. Näitä olivat Oulun satamaan Oritkariin sijoittuva suuri logistiikkakeskus sekä Oulun Ratapiha -hanke, joka tähtää Oulun ratapiha-alueen kehittämiseen ja jalostamiseen.

Partnera omistaa osoitteessa Arkistokatu 4 sijaitsevan kiinteistön, jota koskeva asemakaavamuutos sai lainvoiman aivan vuoden 2018 lopulla. Tämä mahdollistaa kiinteistön myynnin YIT:lle. Yhtiöt olivat solmineet kiinteistökaupasta ehdollisen esisopimuksen vuoden 2016 maaliskuussa.

Partneran varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuun 25. päivänä 2019.

Lue tiedote kokonaan (pdf)

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa