Partneran osinko 14 senttiä osakkeelta - hallitukseen kaksi jäsentä lisää

ke 23. toukokuuta 2018 16.24.00

Sijoittajana ja omistuskohteidensa kumppanina toimiva oululainen Partnera Oy maksaa viime vuoden tuloksestaan osinkoa 14 senttiä osaketta kohti. Keskiviikkona koolla ollut Partneran yhtiökokous päätti asiasta yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Valtaosa Partneran yksityisistä osakkaista omistaa 240 osaketta, jolloin osingon suuruudeksi tulee yhteensä 33,60 euroa. Osingot maksetaan 1. päivänä kesäkuuta. Kaiken kaikkiaan Partneran jakamat osingot ovat nyt suuruudeltaan 5 062 567,16 euroa.

Pelkästään vuosina 2014 - 2017 Partnera on maksanut osakkailleen osinkoina ja pääoman palautuksina yhteensä 138,5 miljoonaa euroa. Yksityishenkilöiden omistamaa tavanomaista 240 osakkeen erää kohti tämä tekee 900 euroa.

Yhtiökokous päätti myös laajentaa Partneran hallitusta niin, että sen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi – kaksi enemmän kuin aikaisemmin. Jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Seppo Laine, Minna Åman-Toivio, Martin Grotenfelt, Marko Järvinen ja Tommi Linna.

Näistä uusia ovat Järvinen ja Linna. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Laine ja varapuheenjohtajana Åman-Toivio.

Toimiva strategia

Kokouksessa katsauksensa esittänyt Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoi yhtiön vuosi sitten uusitun strategian osoittautuneen toimivaksi. Strategian mukaan Partnera sijoittaa julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnalla oleviin yrityksiin ja hankkeisiin.

Yhtiö tutki vuoden 2017 aikana useita sijoitusmahdollisuuksia, joista suunnitelmien mukaan muutama toteutuu kuluvana vuonna. Pisimmällä valmistelussa on merkittävän logistiikkakeskuksen rakentaminen Oulun satamaan Oritkariin.

”Olemme saaneet markkinoilta hyvää palautetta strategiastamme. Meillä on kaiken kaikkiaan mainiot edellytykset toteuttaa sitä ja toimia omistuskohteidemme ja omistajiemme hyväksi”, totesi Pirkola.

Taloudellisesti Partnera menestyi toimitusjohtaja Pirkolan mukaan vuonna 2017 suunnitellusti. Sen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 14,8 miljoonaan, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 4,9 miljoonaa euroa. Pääasiassa arvopaperikaupasta koostuva liikevaihto laski puolestaan 33,6 miljoonaan edellisvuoden 54,5 miljoonasta eurosta.

”Partneran tulos oli vahva ja perustui suunnitelmallisiin sijoituksista erkaantumisiin ja osakkuusyhtiöiden positiiviseen arvon kehitykseen. Tehokkuutemme parani, sillä teimme pienemmällä liikevaihdolla paremman tuloksen. Liikevaihdon lasku selittyy merkittävältä osin juuri sijoituksista erkaantumisilla”, totesi Pirkola.

Suomen Hoivatilat Oyj on Partneran merkittävin sijoituskohde, josta se omistaa tällä hetkellä 18,74 prosenttia. Partnera on nyt ryhtynyt selvittämään omistuksensa osalta erilaisia vaihtoehtoja, jotka toteutuessaan voivat johtaa omistusosuuden vähentämiseen yhdessä tai useammassa vaiheessa.

Lue tiedote pdf-muodossa

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa