Partneran osinko ennallaan - toiminta eteni suunnitellusti

to 25. huhtikuuta 2019 15.32.00

Sijoittajana ja omistuskohteidensa kumppanina toimiva oululainen Partnera Oy jakaa vuoden 2018 tuloksestaan osinkoa 14 senttiä osaketta kohti. Yhtiön maksama osinko pysyy näin samana vuonna 2018 tehdyn linjauksen mukaisesti. Torstaina koolla ollut Partneran yhtiökokous päätti asiasta yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. Partnera maksaa osingot 7. päivänä toukokuuta. Niiden kokonaismäärä on noin 5,1 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Seppo Laine, Minna Åman-Toivio, Martin Grotenfelt, Marko Järvinen, Tomi Kaismo ja Pekka Kunnari.

Uusia jäseniä ovat Tomi Kaismo ja Pekka Kunnari. Ensiksi mainittu on yrittäjä sekä Oulun kaupunginvaltuuston jäsen; jälkimmäinen puolestaan Bittium Oyj:n talousjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Laine tämän vuoden lokakuun loppuun asti. Tällöin hän jättää hallituksen jäsenyyden omasta pyynnöstään. Marraskuun alussa puheenjohtajaksi siirtyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Martin Grotenfelt. Varapuheenjohtajana toimii Tomi Kaismo.

Vahva taloudellinen suoritus

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola arvioi omassa katsauksessaan yhtiön taloudellisen suorituksen vuonna 2018 olleen vahva. Yhtiön liikevaihto oli noin 11,8 miljoonaa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 19,6 miljoonaa euroa.

”Yhtiön tulos oli vahva. Sitä paransi suunniteltu Hoivatilat Oyj:n osakkeiden myynti. Saavutimme pienemmällä liikevaihdolla suuremman tuloksen kuin edellisenä vuonna”, hän totesi.

Muutenkin toimitusjohtaja Pirkola oli varsin tyytyväinen Partneran viime vuoteen. Hänen mukaansa yhtiön toiminta eteni suunnitellusti ja tarkasteltavaksi tuli huomattava määrä mahdollisia sijoituskohteita.

Kaksi merkittävää järjestelyä

Vuodelta 2018 Jari Pirkola nosti katsauksessaan esille kaksi merkittävää järjestelyä: Partnera myi lähes koko 18,74 prosentin osuutensa Suomen Hoivatilat Oyj:stä ja puolestaan osti yhdessä Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy:n) kanssa Uusioaines Oy:n koko osakekannan. Partneran omistusosuus Uusioaineksesta on 58 prosenttia.

”Lopuista Hoivatilojen osakkeista luovuimme vuoden 2019 alkupuolella. Hoivatilat oli Partneralle erinomainen sijoitus. Sen osakkeiden myynnillä oli meille huomattava positiivinen tulosvaikutus”, kertoi Pirkola.

Uusioaines on Forssassa ja Jokioisissa toimiva yritys, joka ottaa vastaan noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista ja valmistaa tästä sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa. Lisäksi se tuottaa vaahtolasia, jota käytetään eriste- ja kevennemateriaalina.

Jari Pirkolan mukaan Uusioaines on Suomen ainoa teollisesti kierrätyslasia käsittelevä yhtiö. Hän arvioi sen edustavan kiertotaloutta ja kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Täsmennetty strategia

Strategiansa mukaisesti Partnera sijoittaa julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnalla oleviin yrityksiin ja hankkeisiin.

Yhtiö vielä täsmensi vuoden 2018 aikana strategiaansa niin, että se sijoituspäätöksiä tehdessään ottaa huomioon myös kestävän kehityksen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tässäkin mielessä Uusioaines on Pirkolan mukaan Partneralle hyvin sopiva sijoituskohde.

”Tärkein päätöksiämme ohjaava tekijä on toki sijoitetulle pääomalle saatava tuotto”, hän painotti.

Lue tiedote pdf-muodossa.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa