Partneran sijoituskohde Suomen Hoivatilat Oyj jatkaa kasvua ja nostaa ohjeistusta

ke 8. marraskuuta 2017 09.12.00

Hoivatilat arvioi vuoden 2017 liikevaihdon olevan vähintään 12 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus vähintään 4,5 miljoonaa euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvioidaan vuoden 2017 lopussa olevan vähintään 240 miljoonaa euroa (aikaisempi ohjeistus 225 - 245 miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 (TILINTARKASTAMATON)

 • Liikevaihto 8,6 (5,3) miljoonaa euroa, kasvua 61,9 %
 • Kauden tulos 19,0 (9,7) miljoonaa euroa, kasvua 95,9 %
 • Operatiivinen tulos 3,6 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 86,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,80 (0,51) euroa, kasvua 56,9 %
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,79 (0,51) euroa, kasvua 54,9 %
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,15 (0,10) euroa, kasvua 50,0 %
 • Sijoituskiinteistöjen arvo 225,5 (131,7) miljoonaa euroa, kasvua 71,2 %
 • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
 • Osakekohtainen NAV 5,33 (3,68) euroa, kasvua 44,8 %
 • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 292,3 (212,3) miljoonaa euroa, kasvua 37,7 %
 • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,3 (14,3) vuotta

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI KARJULA:

Jatkamme suunnitellusti vahvalla kasvu-uralla ja nostamme kuluvan tilikauden taloudellista ohjeistusta operatiivisen tuloksen ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon osalta. Ohjeistuksen muutos perustuu liiketoiminnan ennakoitua voimakkaampaan kasvuun ja sijoituskiinteistöjen tuottovaateiden laskuun. Liikevaihto kasvoi 61,9 %, operatiivinen tulos kasvoi 86,0 %, osakekohtainen NAV oli 5,33 euroa, jossa kasvua 44,8 % ja sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 71,2 % vertailukauteen nähden. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määritys perustuu 30.6.2017 tehtyihin kiinteistöarviointeihin ja tuottovaateisiin. Koko kiinteistösalkun kattava ulkoinen arviointi tehdään seuraavan kerran 31.12.2017 tilanteessa.

Valmiiden ja keskeneräisten kohteiden keskimääräinen vuokrasopimusmaturiteetti oli 30.9.2017 tilanteessa 14,3 vuotta ja vuokrasopimusten yhteenlaskettu arvo (=tuleva vuokrakassavirta ilman indeksikorotuksia) oli 292,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 aikana on valmistunut 27 kohdetta, jotka on luovutettu vuokralaisten käyttöön. Vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla valmistui 12 kohdetta.

Syyskuussa yhtiö esitteli Kuntamarkkinoilla Investointivapaa koulu -konseptin. Vastaanotto markkinoilla on ollut myönteinen ja koulukonsepti herättää kiinnostusta. Neuvotteluja kouluhankkeista käydään parhaillaan useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Syyskuun lopun jälkeen yhtiö on sopinut seitsemästä uudesta kiinteistöhankkeesta. Näiden hankkeiden käypä arvo valmiina on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Lue tiedote pdf-muodossa.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa