Partneran sijoituskohteen Suomen Hoivatilat Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2017

ti 13. helmikuuta 2018 09.27.00

Vuosi 2017 oli Hoivatiloille merkittävien kasvuharppausten vuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes 70 %.

Tammi-joulukuu 2017 (suluissa vertailukausi tammi-joulukuu 2016)
 • Liikevaihto 12,4 (7,4) miljoonaa euroa, kasvua 66,9 %
 • Tilikauden tulos 25,5 (14,7) miljoonaa euroa, kasvua 73,5 %
 • Operatiivinen tulos 5,4 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua 90,7 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,05 (0,75) euroa, kasvua 40,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimennettu 1,04 (0,75) euroa, kasvua 38,7 %
 • Osakekohtainen operatiivinen tulos 0,22 (0,15) euroa, kasvua 46,7 %
 • Sijoituskiinteistöjen arvo 247,1 (154,8) miljoonaa euroa, kasvua 59,7 %
 • Taloudellinen vuokrausaste 100 % (100 %)
 • Osakekohtainen NAV 5,67 (4,00) euroa, kasvua 41,8 %
 • Sopimuskannan arvo (ilman indeksikorotuksia): 316,0 (214,2) miljoonaa euroa, kasvua 47,5 %
 • Sopimuskannan keskimaturiteetti 14,4 (14,2) vuotta
Toimitusjohtaja Jussi Karjula:

Vuosi 2017 oli Hoivatiloille merkittävien kasvuharppausten vuosi. Vuoden aikana kaikki keskeiset tunnusluvut kasvoivat voimakkaasti: liikevaihto kasvoi lähes 70 %, sijoituskiinteistöjen arvo nousi noin 60 % ja liikevoitto yli 70 %. Omistajille tärkeä oman pääoman tuotto -tunnusluku oli 25 %. Toteutimme vuoden aikana 34 hoivan ja varhaiskasvatuksen tilahanketta Suomen kasvualueilla. Henkilöstömme määrä kasvoi ja yhteistyöverkostomme laajeni entisestään. Onnistuimme hyvin palvelemaan pitkäaikaisia kumppaneitamme ja solmimaan myös uusia asiakassuhteita.

Lue tiedote pdf-muodossa.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa