Partneran avainluvut ja arvokatsaus

ma 21. toukokuuta 2018 14.19.00

Partnera-konsernin avainluvut

Uuden strategiansa mukaisesti Partnera viestii avoimesti ja tuottaa omistajilleen ajantasaista tietoa yhtiön kehityksestä. Ohessa avainlukumme vuodelta 2017.

Yhteenveto tuloksesta 1.1. - 31.12.2017       1.1. - 31.12.2016
Liikevaihto 33 609 54 531
Käyttökate 9 930 5 543
Liikevoitto 9 627 4 907
Tulos ennen veroja 14 811 4 913
Kauden tulos 14 407 4 661
*
Yhteenveto taseesta 31.12.2017 31.12.2016
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 0 529
Aineelliset hyödykkeet 2 472 3 457
Sijoitukset yhteensä 44 902 36 657
Vaihto-omaisuus 18 270 30 000
Saamiset 367 2 332
Rahat ja pankkisaamiset 1 441 38 155
Vastaavaa yhteensä 67 451 111 131
Vastattavaa
Oma pääoma 67 184 105 035
Pakolliset varaukset 0 159
Vieras pääoma 268 5 936
Vastattavaa yhteensä 67 451 111 131
*
Omavaraisuusaste 99,6 % 94,1 %
Oma pääoma osaketta kohti 1,86 2,92

Arvokatsaus

Lisäksi Partnera on teettänyt riippumattomalla ulkopuolisella taholla katsauksen yrityksen arvosta. Arvokatsaus päivitetään ja julkaistaan yrityksen verkkosivulla muutaman kerran vuodessa. Partneran omistusten arvonmääritys ei vastaa suoraan osakkeen arvoa, vaan osakkeen arvo määrittyy markkinaperusteisesti. Arvokatsauksen on laatinut Initia Oy. (Linkki arvokatsaukseen alla)

Partneran arvokatsaus (pdf)

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa