Partnera selvittää listautumista

First North -markkinapaikalle

Partnera tiedotti 29.4.2020 selvittävänsä mahdollisuuksia osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä. Mikäli selvitystyö ja markkinaolosuhteet tukevat Partneran hallituksen näkemyksen mukaan listautumista, voitaisiin se toteuttaa vuoden 2020 toisen puoliskon aikana.

Mahdollisen listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen, osakkeiden läpinäkyvän arvostuksen saavuttaminen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen.

Yhtiö päättää ja tulee tiedottamaan mahdollisen listautumisen toteutuksesta ja tarkemmasta ajoituksesta myöhemmin.

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola:

"Partnera tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen. Kehitämme liiketoimintaa, jolla voimme edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Tuemme osaltamme sitä muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elinympäristö ja yhteiskunta. Kestävä kehitys tarkoittaa meille partneralaisille ihmisen, ympäristön ja talouden huomioimista tasavertaisesti päätöksenteossa.

Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan maailmaamme muuttaviin megatrendeihin: muun muassa kuluttajien arvomaailman muutokseen, väestön keskittymiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Samalla ne tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnan palveluiden tuottamiseksi ajassa, jossa julkinen sektori käy läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Koronavirusepidemia ravistelee tällä hetkellä meitä kaikkia, ja sillä on vaikutuksia niin yritysten, yhteiskunnan kuin myös yksittäisten ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Toistaiseksi epidemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia Partneran toimintaan, ja suurimman tytäryhtiömme Foamit Groupin liiketoiminta jatkuu normaalisti.

Haluamme vallitsevasta tilanteesta huolimatta jatkaa Partneran kehittämistä suunnitelmiemme mukaisesti. Uskomme, että liiketoimintaamme, jossa omistaja-arvon ja tuoton luomisen lisäksi pyrimme edistämään kestävää kehitystä murroksessa olevilla toimialoilla, tarvitaan entistä enemmän myös haastavina aikoina. Tavoitteenamme on edelleen laajentaa Partneraa uusilla, julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimivilla yhtiöillä. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä aio kerätä mahdollisen listautumisen yhteydessä varoja konsernille. Listautumisemme ensisijaisena tavoitteena olisi kasvattaa osakkeidemme likviditeettiä ja arvostuksen läpinäkyvyyttä.

Lähes 140-vuotisessa tarinassamme on ollut monta vaihetta. Niistä jokaista yhdistää rohkeus uudistua yhteiskunnan mukana."

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa