MISSÄ VOIN MYYDÄ TAI OSTAA OSAKKEITA?

Partneran osake ei ole julkisesti listattu. Voit myydä tai ostaa Partneran osakkeita luotettavasti esimerkiksi Privanet Securities Oy:n kauppapaikan kautta.

MITEN SAAN OSINGOT ITSELLENI?

Osingot maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi. Yhtiökokous päättää osingon maksamisesta ja maksupäivästä. Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee 3 vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta erääntymispäivästä.

MITÄ TEEN OULUN PUHELIMEN PAPERIOSAKKEELLENI?

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 18.1.2017 päättänyt, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2017 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä.

Jos jälkivaihtoa ei ole vaadittu Danske Bankissa tai omassa pankissasi viimeistään 30.6.2017, omistus on menetetty.

SUOMEN ARVOPAPERIKESKUS/EUROCLEAR FINLAND OY ON LAKKAUTTANUT ASIAKASTILIPALVELUNSA

Lisätietoja tästä muutoksesta Arvopaperikeskuksen arvo-osuustiliasiakkaat ovat saaneet suoraan Euroclear Finland Oy:ltä, https://www.euroclear.com/finland/fi/services-for-book-entry-account-customers.html

OLEN KADOTTANUT OSAKEKIRJANI, MITEN TOIMIN?

Jälkivaihtoa ei 30.6.2017 jälkeen voi enää vaatia. Oikeus osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa