Varsinainen yhtiökokous 2015

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 euroa/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85 euroa/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41 euroa/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Partnera Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 – 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.