Varsinainen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 12.6.2017 klo 12.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Laine, varapuheenjohtajana Minna Åman-Toivio ja jäsenenä Martin Grotenfelt. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ja valiokuntien palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiö päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.