Varsinainen yhtiökokous 2018

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.5.2018 klo 11 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 25.5.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2018.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Marko Järvinen ja Tommi Linna. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Laine ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Partnera Oy:n osakepääomaa alennetaan 478.781,33 eurolla.