Varsinainen yhtiökokous 2019

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.4.2019 klo 12 alkaen Tiedekeskus Tietomaan auditoriossa, osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90120 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2019.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Laine 31.10.2019 saakka ja varapuheenjohtajaksi Tomi Kaismo. Puheenjohtajana 1.11.2019 alkaen, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, toimii Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mudien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.