Varsinainen yhtiökokous 2020

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 20.5.2020 klo 11 alkaen Tullisalissa, osoitteessa Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 22.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2020.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari, Tommi Linna ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jari Karppisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti, että osana yhtiön selvittämää listautumishanketta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön toiminimi on jatkossa Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.

Yhtiökokous päätti tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen listautumishankkeen ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi muuttamisen kannalta tarvittavat muutokset.