Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 18.1.2017 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toiminnan uuden linjauksen, jonka mukaisesti Partnera keskittyy hoitamaan ja hallinnoimaan nykyisiä omistuksiaan, eikä se aktiivisesti etsi uusia sijoituskohteita.

Yhtiöllä on likividiä varallisuutta, jota se ei tarvitse uuden strategiansa toteuttamiseen. Yhtiökokouksen päätöksellä Partnera jakaa osinkoa 1,49 euroa osaketta kohti, yhteensä 54,97 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.1.2017.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat Partneran osakkeet menettävät osakeoikeutensa, ellei niitä vaadita kirjattavaksi arvo-osuusjärjestelmään 30.6.2017 mennessä.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Seppo Laine, varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio ja jäsenksi Martin Grotenfelt. Kaikki kolme olivat mukana jo yhtiön aikaisemmassa viisijäsenisessä hallituksessa. Yhtiön toimivassa johdossa tapahtuu muutos, sillä toimitusjohtaja Mammu Kaario jättää tehtävänsä.