Foamit Group – Yksi Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista


Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Uusioaines Oy, Hasopor Ab ja Glasopor AS sekä osakkuusyhtiö Reiling Green Tech ApS.

Uusioaines Oy, Hasopor Ab ja Glasopor AS muodostavat yhdessä Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan, jonka tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen.

Aiemmin Partnera Glass Recycling Oy -nimen alla toiminut Foamit Group otti nykyisen nimensä käyttöön alkuvuodesta 2020.

  • Pääkonttori: Forssa
  • Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska
  • Liikevaihto vuonna 2021: 30,6 M€
  • Henkilöstö vuoden 2021 lopussa: 100
  • Partneran omistusosuus: 63 % (Teollisuussijoitus 32 %)
  • Partneran omistuksessa vuodesta 2018
    www.foamit.fi