Partnera Oyj:n listautuminen


Kaupankäynti Partnera Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 7.9.2020 kaupankäyntitunnuksella PARTNE1. 
Partnera lyhyesti


Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partneran omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio.

Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys tarkoittaa Partneralle sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. Yhteiskunnan ja eri toimialojen murros avaa Partneralle liiketoimintamahdollisuuksia myös yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa.

Partnera rakentaa liiketoimintakonserniaan pääosin omalla pääomalla, ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partnera on aktiivinen omistaja ja omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Partneran keskipitkän–pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on yli 10 prosentin oman pääoman tuotto, vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä se, että pääosa Partneran sijoitettavissa olevista varoista on sijoitettuna strategisiin omistuksiin.

Liiketoimintakonsernin strategisiin omistuksiin kuuluu muun muassa Foamit Group Oy, joka on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö. Kiertotaloutta edistävä Foamit Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja tuottaa kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle ja vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin. Sen tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja Hasopor Ab muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Lisäksi Partnera on osaomistajana pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssä, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.
Partnera sijoituskohteena

  1. Partnera tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen.
  2. Kehitämme liiketoimintaa, jolla voimme edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteita.
  3. Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaation hyödyntäminen.
  4. Olemme omistamiemme yhtiöiden aktiivinen omistaja ja kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.
  5. Vahva tase ja vakavaraisuus antavat hyvän perustan liiketoimintammekehittämiselle.
  6. Olemme olleet hyvä osingonmaksaja ja tavoitteenamme on jatkossakin jakaa vakaata osinkoa osingonjakopolitiikkamme mukaisesti.


Materiaalit


Yhtiöesite (pdf)
Markkinointiesite (pdf)

Yhtiöesite on saatavilla myös painettuna versiona yhtiön toimipaikasta osoitteesta Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu arviolta 1.9.2020 alkaen. Asiakirjoihin tutustumiseksi yhtiön toimitiloissa halukkaita pyydetään sopimaan aika puhelimitse (puh. 08 313 3410) tai sähköpostitse (info@partnera.fi).
Tärkeitä päivämääriä

  7.9.2020

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North -markkinapaikalla (arvio)

19.3.2021

Seuraavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivä

21.4.2021

Seuraava varsinainen yhtiökokous

Lisätietoja


Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puh. 0400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi


Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puh. +358 207 280 190
Sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com