Riskienhallinta

Partnera pyrkii aktiivisesti havaitsemaan ja tunnistamaan riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä sekä käynnistämään tarvittavat toimenpiteet havaittujen riskitekijöiden hallitsemiseksi. Partneran riskienhallinnassa olennaista on riskienhallinta omistuskohdetasolla, joka on pääosin järjestetty tytäryhtiöiden toimesta. Partnera pyrkii edistämään riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn kohdeyhtiöissä.

Partneran riskienhallinnan periaatteet on kirjattu konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Riskienhallintapolitiikka sisältää muun muassa riskin määrittelyn ja luokittelun, riskienhallinnan periaatteet, roolit ja vastuut, riskikartoituksen sekä raportoinnin periaatteet. Operatiiviset yhtiöt soveltavat Partneran riskienhallintapolitiikkaa ja yhtiöiden hallitukset seuraavat riskienhallinnan toimivuutta aktiivisesti. Tytäryhtiöiden hallitukset ovat vastuussa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienhallinnan toimeenpanosta.

Partnera-konsernissa riskienhallinnan ja riskiraportoinnin viitekehyksen kehittämisestä vastaa konsernin talousjohtaja, joka tukee toiminnallaan myös tytäryhtiöiden riskienhallinnan toteuttamista.