Whistleblowing-menettely


Partneralla on käytössään niin kutsuttu whistleblowing-viestintäkanava, jonka kautta yhtiön tai konserniin työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Partneran palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä.


Ilmoitukset toimitetaan Partneran valtuuttaman yhtiön ulkopuolisen henkilön tutkittavaksi sähköpostitse osoitteeseen whistleblowing@partnera.fi. Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.