Yhtiöjärjestys

1. TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.

2. KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Oulu.

3. TOIMIALA
Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu- ja teollista liiketoimintaa, kuten teknologiapainotteista liiketoimintaa ja kestävään kehitykseen liittyvää liiketoimintaa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa.

4. HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien yhtiön kotipaikassa.

Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
8. tilintarkastajan palkkioista;

valittava:
9. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
10. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6. KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN JA ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

7. YHTIÖN EDUSTAMINEN
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa erikseen nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä.

8. TILINTARKASTAJA
Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Partnera Oyj:n yhtiöjärjestys