Kysymyksiä ja vastauksia listautumisesta

MIKÄ MUUTTUU?

Partneran osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään vuodesta 2000 alkaen ja niillä on tähän asti voinut käydä kauppaa Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä jälkimarkkinapaikalla. Nyt Partneran matka jatkuu listattuna yhtiönä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Kaupankäynti First Northissa on alkanut maanantaina 7.9.2020 kaupankäyntitunnuksella PARTNE1.


MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ NYKYISILLE OSAKKEILLENI?

Listautuminen ei vaadi nykyiseltä omistajalta toimenpiteitä. Omistuksesi Partnerassa jatkuu automaattisesti myös listautumisen jälkeen. Listautumisella ei ole vaikutusta osakkeesi säilytyspaikkaan, joka on jatkossakin nykyinen arvo-osuustilisi.


MIKÄ ON TEKNINEN LISTAUTUMINEN?

Tekninen listautuminen tarkoittaa, että listautumisen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä.


MIKSI PARTNERA LISTAUTUU?

Listautumisen ensisijaisena tavoitteena on lisätä osakkeiden likviditeettiä sekä kasvattaa osakkeiden läpinäkyvää arvostusta ja Partneran tunnettuutta. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä aio kerätä mahdollisen listautumisen yhteydessä varoja konsernille.


MITÄ HYÖTYÄ LISTAUTUMISESTA ON PARTNERAN NYKYISILLE OSAKKEENOMISTAJILLE?

Partneran osakkeen arvostustasosta tulee läpinäkyvä ja reaaliaikainen. Listautumisen yhtenä tavoitteena on likvidimpi osake, jolloin osake on helpommin muunnettavissa rahaksi, sillä osakekaupoja voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti.


Muut kysymykset ja vastaukset

 
MIHIN ILMOITAN MUUTTUNEET YHTEYSTIETONI?

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muuttuneet osoitetietonsa siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön, jossa osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Huomatkaa, että pankissa pankkitilitietoon tehty muutos ei välttämättä aina päivitä arvo-osuustilin tietoja, joten kannattaa varmistaa, että muutos tulee voimaan myös arvo-osuustilin tiedoissa. 

MISSÄ VOIN MYYDÄ TAI OSTAA OSAKKEITA?

Partneran osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla on alkanut maanantaina 7.9.2020 kaupankäyntitunnuksella PARTNE1. 

MITEN SAAN OSINGOT ITSELLENI?

Osingot maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi. Yhtiökokous päättää osingon maksamisesta ja maksupäivästä. Osakkeenomistajan oikeus osinkoon vanhenee 3 vuoden kuluttua yhtiökokouksen päätöksen mukaisesta erääntymispäivästä. Jos epäilette, ettette ole saaneet maksettuja tuottoja, ottakaa yhteyttä siihen pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen, jossa teillä on arvo-osuustili ja tarkistakaa sieltä mikä raha- tai käyttötili on merkitty arvo-osuustilinne tuotonmaksutiliksi.

MITÄ TEEN OULUN PUHELIMEN PAPERIOSAKKEELLENI?

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 18.1.2017 päättänyt, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamista ei ole vaadittu 30.6.2017 mennessä, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä. Jos jälkivaihtoa ei ole vaadittu Danske Bankissa tai omassa pankissasi viimeistään 30.6.2017, omistus on menetetty.

SUOMEN ARVOPAPERIKESKUS/EUROCLEAR FINLAND OY ON LAKKAUTTANUT ASIAKASTILIPALVELUNSA

Lisätietoja tästä muutoksesta Arvopaperikeskuksen arvo-osuustiliasiakkaat ovat saaneet suoraan Euroclear Finland Oy:ltä, https://www.euroclear.com/finland/fi/services-for-book-entry-account-customers.html