Partnera sijoituskohteena

  1. Tarjoamme sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen.

  2. Kehitämme liiketoimintaa, jolla voimme edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteita.

  3. Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaation hyödyntäminen.

  4. Olemme omistamiemme yhtiöiden aktiivinen omistaja ja kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.

  5. Vahva tase ja vakavaraisuus antavat hyvän perustan liiketoimintamme kehittämiselle.

  6. Olemme olleet hyvä osingonmaksaja ja tavoitteenamme on jatkossakin jakaa vakaata osinkoa osingonjakopolitiikkamme mukaisesti.