Partnera sijoituskohteena

 
Olemme uudenlainen, kansainvälisesti kestävää kehitystä edistävä toimija. Keskitymme liiketoiminnassamme teemoihin, joihin vaikuttavat globaalien megatrendien mukanaan tuomat erinomaiset kasvumahdollisuudet; siirtyminen luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

  1. Tarjoamme sijoittajalle mahdollisuuden kestävän kehityksen tavoitteita tukevien listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen.

  2. Liiketoimintamme hyötyy kestävän kehityksen, yhteiskunnallisten muutosten sekä kiihtyvän teknologiamuutoksen (megatrendien) tuomista erinomaisista kasvumahdollisuuksista.​

  3. Luomme arvoa toimimalla aktiivisina enemmistöomistajina ja käyttämällä liiketoimintamme, varamme, osaamisemme ja verkostomme vastuulliseen kehittämiseen. ​

  4. Vahva tase ja vakavaraisuus antavat hyvän perustan liiketoimintamme kehittämiselle.