Keskeiset tunnusluvut 2021

 

milj. euroa

           2021

          2020

   * H2/2021

   * H2/2020 

Liikevaihto 78,2 31,1 55,2 16,8
Käyttökate 11,5 10,8 8,1 6,9
% liikevaihdosta 15 35 15 41
Liikevoitto 5,6 7,4 4,4 5,2
% liikevaihdosta 7 24 8 31
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 5,2 4,9 4,0 2,4
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,4 7,8 2,7 5,5
% liikevaihdosta 6 25 5 33
Tilikauden tulos 3,3 6,1 1,7 4,5
% liikevaihdosta 4 20 3 27
Tulos/osake, euroa 0,09 0,17 0,05 0,13
Taseen loppusumma 182,5 111,7 182,5 111,7
Investoinnit 5,7 1,3 4,7 0,2
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 309 67 309 67
Oma pääoma 71,7 72,4 71,7 72,4
Oman pääomantuotto, annualisoitu, % 4,6 8,5 4,7 12,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,98 2,00 1,98 2,00
Omavaraisuusaste, % 41,6 66,7 41,6 66,7
Osinko/osake, euroa       **0,08        0,11 - -

* Tilintarkastamaton
** Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle