Avainluvut

Luvut 1-6/2020 ja 1-6/2019 ovat tilintarkastamattomia, luvut 1-12/2019 ovat tilintarkastettuja. Partneran Foamit Group -konserni hankki kesäkuussa 2019 vaahtolasin tuotantoon keskittyvän Hasopor AB:n, joten vertailukauden raportoidut tuloslaskelman erät sisältävät kyseisen kokonaisuuden luvut ainoastaan hankinnasta eteenpäin.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat