Keskeisiä tunnuslukuja

 

milj. euroa

   *H1/2022

   *H1/2021

           2021

Liikevaihto 39,2 23,0 78,2
Käyttökate -3,3 3,4 11,5
% liikevaihdosta -8,5 14,9 14,7
Liiketulos -7,4 1,2 5,6
% liikevaihdosta -18,8 5,1 7,1
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos**   -7,4 1,2 5,2
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -9,3 1,7 4,4
% liikevaihdosta -23,8 7,4 5,6
Tilikauden tulos -7,7 1,6 3,3
% liikevaihdosta -19,7 7,0 4,2
Tulos/osake, euroa -0,21 0,04 0,09
Taseen loppusumma 170,1 168,5 182,5
Investoinnit 1,5 1,1 5,7
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 325 276 309
Oma pääoma 61,4 70,0 71,7
Oman pääomantuotto, annualisoitu, % -23,2 4,5 4,6
Oma pääoma/osake, euroa 1,70 1,94 1,98
Omavaraisuusaste, % 37,7 45,7 41,6
Osinko/osake, euroa       0,08
* Tilintarkastamaton
** Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin.
Katsauskausi ja sen vertailukausi eivät sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä.