Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partneran omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio.

Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys tarkoittaa Partneralle sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. 

Partnera rakentaa liiketoimintaansa pääosin omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja.

Partneran tavoitteena on yli 10 %:n oman pääoman tuotto sekä vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä se, että pääosa sijoitettavista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Partneran pääkonttori on Oulussa. Yhtiön palveluksessa on neljä henkilöä, jotka vastaavat emoyhtiön toiminnasta ja valvovat konsernitasoisen strategian ja hallintomallin toteuttamista nykyisissä ja hankittavissa tytäryhtiöissä.


Taloudellista tietoa Partnerasta