Globaalit megatrendit tukevat Partneran strategiaa

   

Yhteiskunnalliset muutokset
Väestö ikääntyy, kaupungistuu ja verkostoituu yhä vahvemmin samalla kun arvo-maailmamme on valtavassa murroksessa ja demokratia rapautumassa. Huoli ympäristöstä, globalisaatio ja lokalisaatio vaikuttavat niin kulutustottumuksiin, työelämään kuin politiikkaankin.

Teknologiamuutos
Kiihtyvä teknologiamuutos ja digitalisaatio uudistavat monia toimialoja. Uusiutuva energiantuotanto, energian varastointi ja kiertotalous hyödyntävät digitalisaatiota, uusia innovaatioita ja teknologioita.

Kestävä kehitys
Pyrkimys kestävään kehitykseen ohjaa muun muassa vaikuttavuussijoittamista, energiantuotantoa, kiertotaloutta sekä teollisten prosessien, tuotantoketjujen ja infrastruktuurin kehittämistä. Paikalliset ratkaisut muuttuvat entistä keskeisemmiksi.