Megatrendit tukevat liiketoimintaamme

  • Kuluttajien arvomaailman muutos edistää kestävän kehityksen alueella toimivien yhtiöiden liiketoimintaa.

Arvomaailman muutos edellyttää tuotteiden ja palveluiden tuottamista kestävästi mm. uusiutuvia luonnonvaroja ja kierrätystä hyödyntäen.

Vaikutus Partneraan:

Partnera hyödyntää esimerkiksi kestävään kehitykseen pohjautuvia ratkaisuja tytäryhtiöidensä toimialoilla.

  • Väestön keskittyminen lisää tarvetta ekologiselle infrastruktuurille, energiatehokkuudelle ja kiertotaloudelle sekä johtaa yhteiskuntarakenteiden muuttumiseen.

Väestön keskittyminen kaupunkialueille edellyttää yhteiskunnalta huomattavia panostuksia esimerkiksi infrastruktuuriin, jätteiden kierrättämiseen ja käsittelyyn sekä kierto- ja jakamistalouteen.

Vaikutus Partneraan:

Yhteiskunnan ja eri toimialojen murros avaa Partneralle liiketoiminta-mahdollisuuksia myös yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa.

  • Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen uudistavat liiketoimintaa toimialasta riippumatta

Digitalisaation myötä yhä laajemmalle väestönosalle tulee voida tarjota digitaalisia palveluita. Lisäksi digitalisaatio voi omalta osaltaan tukea kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita.

Vaikutus Partneraan:

Partnera pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota ja edistynyttä teknologiaa omassa liiketoiminnassaan.