Näkymät vuodelle 2022


Päivitetyt näkymät vuodelle 2022 (yhtiötiedote 24.5.2022):
Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin. Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronaviruspandemia lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.


Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022 (tilinpäätöstiedote 15.2.2022):

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoona euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,2 miljoona euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin.

Konserniyhtöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

  

Näkymät vuodelle 2021

  
Yhtiötiedote 28.4.2021:
Partnera arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan huomattavasti edellisvuodesta (51,5 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,0 miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Vuoden 2020 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä, joita olivat emoyhtiön pörssilistautumisen kustannukset 0,6 miljoonaa euroa ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvät tuotot 3,1 miljoonaa euroa.

Suuri osa odotetusta liikevaihdon kasvusta liittyy 28.4.2021 julkistettuun yrityskauppaan, jolla Partnerasta tulee KPA Uniconin pääomistaja.