Näkymät vuodelle 2022

  
Partnera palauttaa näkymät vuodelle 2022 (yhtiötiedote 25.8.2022):

Partnera poisti vuoden 2022 näkymänsä 30.6.2022 liketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi. Yhtiö päätti 25.8.2022 palauttaa näkymät vuodelle 2022 ennustettavuuden parantumisen seurauksena.

Uudet näkymät vuodelle 2022

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja vuoden 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan merkittävästi tappiollinen. Yhtiö kuitenkin odottaa, että operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla on alkuvuotta parempi.

Liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen kehitykseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät KPA Uniconin suurten kansainvälisten projektien loppuunsaattamiseen ja KPA Uniconin rahoitustilanteeseen. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien
kanssa yhtiön rahoituksen osalta. Kasvava epävarmuus kansainvälisen talouden ja yleisen poliittisen tilanteen kehityksessä vaikeuttavat ennustettavuutta.

 

Partnera poistaa näkymät ja antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta (yhtiötiedote 30.6.2022):

Partnera poistaa vuoden 2022 näkymänsä liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi ja arvioi tammi-kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen.

Partnera tiedotti 24.5.2022 annetun tulosvaroituksen yhteydessä, että Partneran tytäryhtiö KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia projekteissa ja Partneran tytäryhtiö Foamit Groupin kannattavuutta ovat heikentäneet kohonneet energiakustannukset ja infrarakentamisen hidastuminen Suomessa.

KPA Uniconin edelleen jatkuneet toimitusvaikeudet erityisesti kansainvälisten projektien loppuvaiheessa, tiettyjen uusien projektien siirtyminen sekä joidenkin projektikilpailutuksien häviäminen ovat heikentäneet arviota yhtiön liiketoiminnan kehityksestä entisestään. Projektiliiketoiminnan vaikeuksista ja myyntisaamisten suuresta määrästä johtuen KPA Uniconin maksuvalmius on heikentynyt, huolimatta uusista voitetuista projekteista. KPA Uniconin tilanteen kokonaisvaikutuksia Partneran taloudellisiin ennusteisiin on vaikea arvioida keskeneräisten neuvotteluiden vuoksi. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. KPA Uniconin tilauskanta oli 31.5.2022 noin 54 miljoonaa euroa (56 miljoonaa euroa 31.5.2021).

Foamit Groupin kannattavuutta heikentävät kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset sekä infrarakentamisen hidastuminen Suomessa. Foamit Groupin tilauskanta oli 31.5.2022 noin 21 miljoonaa euroa (11 miljoonaa euroa 31.5.2021).

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tytäryhtiöiden liiketoimintojen kehitystä ovat myös haitanneet vuoden 2021 aikana nähty koronapandemiaan liittyvä päätöksenteon hidastuminen ja hintojen nousu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on entisestään lisännyt epävarmuutta ja materiaalien hintojen, erityisesti teräksen hinnan nousua.

Partnera arvioi tammi-kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen molempien tytäryhtiöiden alkuvuoden heikentyneen tuloskehityksen johdosta. Tammi-kesäkuussa 2021 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa, joka sisälsi KPA Uniconin tulosta 1.5.2021 toteutuneesta yritysostosta lähtien. Partnera julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen torstaina 25.8.2022.


Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022 (yhtiötiedote 24.5.2022):
Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin. Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronaviruspandemia lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.


Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022 (tilinpäätöstiedote 15.2.2022):

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoona euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,2 miljoona euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin.

Konserniyhtöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

  

Näkymät vuodelle 2021

  
Yhtiötiedote 28.4.2021:
Partnera arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan huomattavasti edellisvuodesta (51,5 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,0 miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Vuoden 2020 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä, joita olivat emoyhtiön pörssilistautumisen kustannukset 0,6 miljoonaa euroa ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvät tuotot 3,1 miljoonaa euroa.

Suuri osa odotetusta liikevaihdon kasvusta liittyy 28.4.2021 julkistettuun yrityskauppaan, jolla Partnerasta tulee KPA Uniconin pääomistaja.