Tavoitteenamme on tuottaa arvoa ja rakentaa kestävämpi tulevaisuus aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan

  

Partnera on uudenlainen, kansainvälisesti kestävää kehitystä edistävä liiketoimintakonserni.

Partnera keskittyy teemoihin, joihin vaikuttavat globaalien megatrendien mukanaan tuomat erinomaiset kasvumahdollisuudet. Näitä teemoja ovat luonnonvarojen vastuullinen käyttö ja hiilineutraali yhteiskunta. Yhtiö käyttää osaamistaan ja verkostojaan teemojen mukaisen liiketoiminnan ja toimialan kehittämiseen.
  

Strategian kulmakivet
 
  1. Käytämme varamme strategisiin omistuksiin vaikuttavuussijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

  2. Toimimme enemmistöomistajina ja kehitämme aktiivisesti ja vastuullisesti omistamiemme yhtiöiden liiketoimintaa.

  3. Liiketoiminnoissamme haemme kannattavaa kansainvälistä kasvua orgaanisesti ja epäorgaanisesti hyödyntäen kestävän kehityksen tuomia mahdollisuuksia.

  

Missionamme on olla aktiivinen omistaja, joka pyrkii omistaja-arvon ja tuoton luomisen lisäksi tukemaan kestävämpää kehitystä ja tuomaan positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.

Visionamme on olla kumppani ja vaikuttavuussijoittaja, joka luo omistuksillaan vastuullisempaa yhteiskuntaa murroksessa olevilla toimialoilla.

Arvomme ovat arvontuotto, vastuullisuus, kumppanuus ja rohkeus.