Strategianamme on omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä murrosta läpikäyvillä toimialoilla

Partneran liiketoiminnan ensisijainen tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta tuottoa itselleen ja osakkeenomistajilleen. Lisäksi tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen sekä liiketoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Partneran strategiana on omistaa yrityksiä murroksessa olevilla toimialoilla, kuten esimerkiksi energia-alalla, kiertotaloudessa, palveluissa ja logistiikassa sekä infrastruktuuripalveluissa. Partneran tavoitteena on omistaa yhtiöitä, joilla on tahto ja edellytykset kasvaa sekä tukea kestävän kehityksen tavoitteita edistäen yhteiskunnan muutosta.

Liiketoiminnan ytimen muodostavat yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, kuten jo olemassa olevat yhtiöt ja perustettavat yhtiöt, joita muodostuu toimintoja yhtiöitettäessä. Maantieteellisesti yhtiö toimii koko Suomen alueella ja ulkomailla.

Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani niiden elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena on olla aktiivinen enemmistöomistaja, jolla on määräysvallan ylittävä omistusosuus omistamistaan yhtiöistä. Partneran liiketoiminnan ensisijainen tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta arvoa osakkeenomistajilleen ja itselleen. Lisäksi tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen sekä liiketoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Missionamme on olla aktiivinen omistaja, joka pyrkii omistaja-arvon ja tuoton luomisen lisäksi tukemaan kestävämpää kehitystä ja tuomaan positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.

Visionamme on olla kumppani ja vaikuttavuussijoittaja, joka luo omistuksillaan vastuullisempaa yhteiskuntaa murroksessa olevilla toimialoilla.

Arvomme ovat arvontuotto, vastuullisuus, kumppanuus ja rohkeus