Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän - pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • oman pääoman tuotto yli 10 %;
  • vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja
  • pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.


Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

Osingonjakopolitiikka

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi jakaa osinkoa, jos sillä on yhtiökokouksen viimeksi vahvistaman tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaan jakokelpoisia varoja osingonjakoon, eikä voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä.

Partneran tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema.

Yhtiökokous päättää osingonjaosta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Mikäli osinko jaetaan, sitä jaetaan yleensä kerran tilikaudessa.