Merkittävää kasvua haastavassa toimintaympäristössä

Vuosi 2021 oli Partneralle kaksijakoinen. Strategian toteuttamisen kannalta vuosi oli onnistunut, sillä vaikeasta koronapandemiatilanteesta huolimatta teimme kaksi yritysjärjestelyä, jotka tukevat tavoitettamme luoda kestävää arvontuottoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Toisaalta koronapandemian vaikutukset ja maailmantalouden epävarmuus alkoivat näkyä liiketoiminnassamme, kun muun muassa investointipäätökset ja lupa-asiat viivästyivät, työvoiman saanti ja liikkuvuus vaikeutui sekä raaka-aineiden hinnat nousivat.

Konsernin liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti huomattavasti ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittomme parani. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti KPA Uniconin ja Glasoporin yrityskaupat. Konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2021 oli 4,6 prosenttia, kun tavoitteenamme on keskipitkällä – pitkällä aikavälillä saavuttaa yli 10 prosentin tuottotaso.

Keväällä 2021 ostimme enemmistön yhdestä Pohjoismaiden johtavista puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajista KPA Uniconista. KPA Unicon täydentää hienosti konserniamme, sillä sen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan KPA Uniconin energiantuotannon ratkaisut vähentävät päästöjä ja tukevat siirtymistä tämän päivän ja tulevaisuuden energiajärjestelmiin.

KPA Uniconin koko vuoden 2021 liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti päätöksenteon, lupa-asioiden ja toimitusten viivästymisenä, materiaalien hinnoissa ja saatavuudessa sekä työvoiman liikkumisen rajoituksina.

Syyskuussa 2021 konsernimme kasvoi ja kansainvälistyi entisestään, kun Foamit Group osti norjalaisen vaahtolasinvalmistusyhtiö Glasoporin. Yritysosto on Foamit Groupin kasvustrategian mukainen ja vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä lasinkierrättäjänä ja vaahtolasinvalmistajana. Kaupan toteuduttua Foamit Group toimii Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi nyt myös Norjassa. 

Foamit Groupin liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon alenema johtui pääsääntöisesti normaalista kausivaihtelusta, mutta loppuvuodesta koronan ja raaka-aineiden hintojen nousun vaikutukset alkoivat näkyä muun muassa hankkeiden aloitusten siirtymisenä ja peruuntumisena. Lisäksi raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen. Vertailukaudella 2020 Foamit Groupin liiketoiminnan kausivaihtelu oli vähäistä, sillä asiakashankkeet jatkuivat pidempään leudon talven ansiosta.

Sekä KPA Uniconin että Glasoporin integraatiot ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Strategianamme on kehittää edelleen konserniyhtiöidemme liiketoimintaa aktiivisesti ja vastuullisesti. Kun kehitämme nykyistä liiketoimintaamme tai investoimme uuteen, tavoitteenamme on saada aikaan mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön arvontuottoon. Tulemme julkaisemaan kevään aikana ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka tuo tarkemmin esiin toimintamme positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Uskomme, että toimialat, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan tuovat jatkossakin erinomaisia mahdollisuuksia Partneran kehittämiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen. Valitettavasti koronapandemia aiheuttaa edelleen vuoden 2022 kehitykseen merkittävää epävarmuutta.

Haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja erityisesti henkilöstöämme, joka on tänä vaikeana aikana tehnyt hienoa työtä.

15.2.2022

Jari Pirkola
toimitusjohtaja