Liiketoimintakonserni Partnera selvittää listautumista First North -markkinapaikalle

ke 29. huhtikuuta 2020 07.00.00

 Aktiivisena omistajana julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimiva liiketoimintakonserni Partnera Oy selvittää mahdollisuuksia osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä. Mikäli selvitystyö ja markkinaolosuhteet tukevat Partneran hallituksen näkemyksen mukaan listautumista, voitaisiin se toteuttaa vuoden 2020 toisen puoliskon aikana.

Partnera – Kestävämpää tulevaisuutta

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, ja sen tavoitteena on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Partnera rakentaa liiketoimintaansa omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partneran tavoitteena on yli 10 %:n oman pääoman tuotto sekä vakaa voitonjako osakkeenomistajille. Samalla Partnera on vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan hankkimiseen ja kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Liiketoimintakonsernin strategisiin omistuksiin kuuluu muun muassa Foamit Group, joka on lasinkierrätysyhtiö ja yksi Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Kiertotaloutta edistävä Foamit Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja tuottaa kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle ja vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin. Foamit Groupin vähemmistöomistajana on Suomen Teollisuussijoitus Oy. Lisäksi Partnera on osaomistajana pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssä, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

Partneran juuret ulottuvat vuonna 1882 alkunsa saaneeseen puhelinliiketoimintaan, josta myöhemmin syntyi Oulun Puhelin Oy. Nykyiseen muotoonsa liiketoiminta kehittyi, kun yhtiö myi omistuksensa DNA Oyj:ssä vuonna 2013. Yhtiö on toiminut nykyisellä, aktiivista omistajuutta ja kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa kuvaavalla Partnera-nimellä vuodesta 2015. Partneralla on noin 27 000 omistajasta koostuva laaja omistajapohja, joka muodostuu niin yrityksistä, kotitalouksista kuin myös julkisesta omistuksesta.

Partneran liikevaihto vuonna 2019 oli noin 22,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 11,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 liikevaihto koostui pääosin konsernin tytäryhtiöiden toiminnasta, kun vertailuajanjaksona 2018 se koostui pääsääntöisesti arvopaperikaupasta.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (vuonna 2018 19,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2018 tulosta kasvatti Hoivatilat Oyj:n osakkeiden suuri kertaluonteinen myynti vuoden 2018 lopussa.

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola:

"Partnera tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen. Kehitämme liiketoimintaa, jolla voimme edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Tuemme osaltamme sitä muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elinympäristö ja yhteiskunta. Kestävä kehitys tarkoittaa meille partneralaisille ihmisen, ympäristön ja talouden huomioimista tasavertaisesti päätöksenteossa.

Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan maailmaamme muuttaviin megatrendeihin: muun muassa kuluttajien arvomaailman muutokseen, väestön keskittymiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Samalla ne tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnan palveluiden tuottamiseksi ajassa, jossa julkinen sektori käy läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Koronavirusepidemia ravistelee tällä hetkellä meitä kaikkia, ja sillä on vaikutuksia niin yritysten, yhteiskunnan kuin myös yksittäisten ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Toistaiseksi epidemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia Partneran toimintaan, ja suurimman tytäryhtiömme Foamit Groupin liiketoiminta jatkuu normaalisti.

Haluamme vallitsevasta tilanteesta huolimatta jatkaa Partneran kehittämistä suunnitelmiemme mukaisesti. Uskomme, että liiketoimintaamme, jossa omistaja-arvon ja tuoton luomisen lisäksi pyrimme edistämään kestävää kehitystä murroksessa olevilla toimialoilla, tarvitaan entistä enemmän myös haastavina aikoina. Tavoitteenamme on edelleen laajentaa Partneraa uusilla, julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimivilla yhtiöillä. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä aio kerätä mahdollisen listautumisen yhteydessä varoja konsernille. Listautumisemme ensisijaisena tavoitteena olisi kasvattaa osakkeidemme likviditeettiä ja arvostuksen läpinäkyvyyttä.

Lähes 140-vuotisessa tarinassamme on ollut monta vaihetta. Niistä jokaista yhdistää rohkeus uudistua yhteiskunnan mukana."

Tietoa mahdollisesta listautumisesta

Mahdollisen listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen sekä osakkeiden läpinäkyvän arvostuksen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen. Mahdollinen listautuminen olisi tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä.

Yhtiö päättää ja tulee tiedottamaan mahdollisen listautumisen toteutuksesta ja tarkemmasta ajoituksesta myöhemmin.

Ernst & Young Oy, Asianajotoimisto Krogerus Oy ja Viestintätoimisto Bravura Oy avustavat yhtiötä mahdolliseen listautumiseen liittyvässä selvitystyössä.

Lisätietoja
Partnera Oy
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puh. 0400 867 784

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Se on julkisen ja yksityisen sektorin rajoja uudistava kumppani ja vaikuttavuussijoittaja, joka toimii aktiivisena omistajana yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavissa listaamattomissa yrityksissä. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Yhtiö rakentaa liiketoimintakonsernia omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa