Partnera julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

to 24. maaliskuuta 2022 13.11.00

Partnera Oyj
Lehdistötiedote 24.3.2022 klo 13.10
  

Partnera Oyj on julkaissut tänään ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti on saatavilla osoitteessa www.partnera.fi. Raportti sisältää liiketoimintakonsernin lähestymistavan vastuullisuuteen sekä sen tytäryhtiöiden, Foamit Groupin ja KPA Unicon Oy:n, oleellisimmat kestävää kehitystä tukevat toimet.

“Tämä on ensimmäinen vastuullisuusraporttimme. Sen avulla pyrimme jakamaan toimintamme positiivisia lopputulemia. Vuonna 2021 Partneran toiminnot kasvoivat voimakkaasti yritysostojen kautta, joten olemme vasta alkumetreillä koko konsernin kattavassa vastuullisuusraportoinnissamme. Ratkaisumme kuitenkin liittyvät olennaisesti luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseen, jotka samaan aikaan tuovat erinomaisia kasvumahdollisuuksia Partneralle”, kertoo Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola.

Kestävän liiketoiminnan kasvattaminen
Partnera pyrkii edistämään kestävää kehitystä kansainvälisesti liiketoimintojensa avulla. Yhtiö edistää luonnonvarojen kestävämpää käyttöä ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä kohdentamalla sijoituksiaan ja osaamistaan näitä teemoja tukevan liiketoiminnan kehittämiseen. Samalla yhtiö tarjoaa osakkeenomistajilleen mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin yrityksiin, jotka voivat aikaansaada mitattavia ja positiivisia ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia.

Vuonna 2021 Partnera vahvisti kestävän liiketoiminnan salkkuaan ostamalla enemmistöosuuden suomalaisesta KPA Unicon Oy:stä, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista puhtaiden energiaratkaisujen toimittajista. Yhtiön ratkaisut auttavat vähentämään päästöjä ja tukevat siirtymistä uusiin energiaratkaisuihin kansainvälisellä laajuudella.

Vuoden aikana myös Foamit Group vahvisti asemaansa Pohjoismaiden merkittävimpänä lasin kierrättäjänä ja vaahtolasin valmistajana ostamalla norjalaisen vaahtolasin valmistajan Glasoporin.

Molemmat yritykset saavuttivat liiketoimintojensa kautta mitattavia ja kestävää kehitystä tukevia tuloksia, kuten:

  • Foamit Group tuki kiertotaloutta kierrättämällä noin 100 000 tonnia lasia uusien tuotteiden raaka-aineiksi.
  • KPA Unicon auttoi vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä muuttamalla noin 20 000 omakotitalon lämmityksen uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi.
  • KPA Uniconin uusi voimalaitos Bosnia-Hertsegovinan Zenicassa auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä noin 200 000 tonnia vuodessa muuttamalla paikallisen terästehtaan koksin ja masuunikaasut polttoaineeksi.

Keskiössä ihmiset ja kestävän kehityksen viitekehys
Vuoden 2021 aikana Partneran vastuullisuustyö keskittyi ihmisiin sekä yritysostoihin liittyvien integraatiotoimien jatkamiseen. Yhtiö määritteli myös perusteet vastuullisuustyölleen olennaisuusanalyysin avulla ja valitsi toiminnalleen merkittävimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Raportista lyhyesti
Partneran ensimmäisen vastuullisuusraportin viitekehyksenä toimi ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Raportissa on sovellettu myös Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeistoa, mutta vuoden 2021 aikana tehdyistä yritysostoista johtuen raportti ei ole vielä GRI-standardien mukainen.

Lisätietoja
Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Jakelu
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti
Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Partnera Sustainability Report 2021

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!