Partnera-konserniin kuuluva Uusioaines Oy vahvistaa asemaansa lasinkäsittelyssä

ti 29. syyskuuta 2020 09.00.00

Partnera-konserniin kuuluvan Foamit Groupin tytäryhtiö Uusioaines Oy on tehnyt sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa pantittoman lasipakkausjätteen jatkokäsittelystä. Suomalaisten lajittelemaa lasipakkausjätettä eli pantittomia lasipulloja ja -purkkeja on aiemmin jatkokäsitelty kierrätystä varten Hollannissa ja Englannissa. Sopimuksen myötä suurin osa pantittomista lasipakkauksista käsitellään jatkossa kotimaisin voimin Uusioaineksen tehtaalla Forssassa.

Forssassa ja Jokioisilla toimiva Uusioaines on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä. Tällä hetkellä se vastaanottaa noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista, johon kuuluu pantillisia keräyslasipulloja, pantitonta pakkauslasia ja sairaalalasia. Vuonna 2019 Uusioaines käsitteli yhteensä yli 90 000 tonnia kierrätyslasia.

”Ringin kanssa solmittu sopimus tekee tytäryhtiöstämme Uusioaineksesta entistäkin vahvemman toimijan lasinkäsittelyssä ja yhteistyön myötä olemme mukana tukemassa kierrätystä ja kiertotaloutta. Tavoitteenamme Partnerassa on kehittää liiketoimintaa, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita”, kertoo Partnera Oyj:n toimitusjohtaja Jari Pirkola.

”RINKI Oy valitsi kilpailutuksen perusteella uudeksi yhteistyökumppaniksi Uusioaines Oy:n. Yhteistyösopimus Uusioaineksen kanssa on meille mieluisa ratkaisu, sillä aikaisemmin kerätty lasi vietiin jalostettavaksi Eurooppaan, jossa se myös kierrätetään uusiksi pakkauksiksi”, kertoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Uusioaines puhdistaa Ringin sille toimittaman pantittoman lasipakkausjätteen metallista ja muista epäpuhtauksista ja puhdistettu lasi myydään pääosin raaka-aineeksi lasipakkauksia valmistavalle teollisuudelle. Lasinkierrätyksen sivuvirrasta valmistetaan vaahtolasia, joka on hyvä ja ympäristöystävällinen materiaalivaihtoehto rakennusten ja tietyömaiden pohjustuksiin ja routaeristyksiin.

Yhdessä Foamit Groupiin kuuluvan Hasopor Ab:n kanssa Uusioaines Oy on yksi Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista.

”Suomalaisen kierrätyslasin käyttö on meille erityinen ilon aihe, sillä se vahvistaa kotimaisen raaka-aineen hankintaketjuamme. Osa lasista päätyy valmistamamme Foamit-vaahtolasin raaka-aineeksi, joten tuotteen kotimaisuusaste nousee merkittävästi. Sopimuksen myötä pääsemme myös kehittämään lasin kierrätystä yhdessä Ringin kanssa. Samalla tuemme suomalaista työllisyyttä ja vaikutamme positiivisesti hiilijalanjälkeen kotimaisen materiaalin myötä”, sanoo Foamit Group Oy:n ja Uusioaines Oy:n toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puh. 0400 867 784
jari.pirkola@partnera.fi

Foamit Group Oy
Uusioaines Oy
Kalle Härkönen, toimitusjohtaja
puh. 040 838 5196
kalle.harkonen@uusioaines.com

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja
puh. 0400 814 243
juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi

Partnera lyhyesti
Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiö rakentaa liiketoimintakonsernia pääasiallisesti omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!