Partnera palauttaa näkymät vuodelle 2022

to 25. elokuuta 2022 13.01.00

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
25.8.2022 klo 13.00

Partnera poisti vuoden 2022 näkymänsä 30.6.2022 liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi. Yhtiö on 25.8.2022 päättänyt palauttaa näkymät vuodelle 2022 ennustettavuuden parantumisen seurauksena.
 
Uudet näkymät vuodelle 2022
 
Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja vuoden 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan merkittävästi tappiollinen. Yhtiö kuitenkin odottaa, että operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla on alkuvuotta parempi.

Liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen kehitykseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät KPA Uniconin suurten kansainvälisten projektien loppuunsaattamiseen ja KPA Uniconin rahoitustilanteeseen. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa yhtiön rahoituksen osalta. Kasvava epävarmuus kansainvälisen talouden ja yleisen poliittisen tilanteen kehityksessä vaikeuttavat ennustettavuutta.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.
www.partnera.fi

Tiedote pdf-muodossa tässä

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!