Partnera poistaa näkymät ja antaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta

to 30. kesäkuuta 2022 20.01.00

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
30.6.2022 klo 20.00
 

Partnera poistaa vuoden 2022 näkymänsä liiketoiminnan kehityksen vaikean ennustettavuuden vuoksi ja arvioi tammi-kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen.
 
Partnera tiedotti 24.5.2022 annetun tulosvaroituksen yhteydessä, että Partneran tytäryhtiö KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia projekteissa ja Partneran tytäryhtiö Foamit Groupin kannattavuutta ovat heikentäneet kohonneet energiakustannukset ja infrarakentamisen hidastuminen Suomessa.
 
KPA Uniconin edelleen jatkuneet toimitusvaikeudet erityisesti kansainvälisten projektien loppuvaiheessa, tiettyjen uusien projektien siirtyminen sekä joidenkin projektikilpailutuksien häviäminen ovat heikentäneet arviota yhtiön liiketoiminnan kehityksestä entisestään. Projektiliiketoiminnan vaikeuksista ja myyntisaamisten suuresta määrästä johtuen KPA Uniconin maksuvalmius on heikentynyt, huolimatta uusista voitetuista projekteista. KPA Uniconin tilanteen kokonaisvaikutuksia Partneran taloudellisiin ennusteisiin on vaikea arvioida keskeneräisten neuvotteluiden vuoksi. KPA Unicon jatkaa neuvotteluita asiakkaiden, toimittajien ja rahoittajien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. KPA Uniconin tilauskanta oli 31.5.2022 noin 54 miljoonaa euroa (56 miljoonaa euroa 31.5.2021).
 
Foamit Groupin kannattavuutta heikentävät kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset sekä infrarakentamisen hidastuminen Suomessa. Foamit Groupin tilauskanta oli 31.5.2022 noin 21 miljoonaa euroa (11 miljoonaa euroa 31.5.2021).
 
Aiemmin tiedotetun mukaisesti tytäryhtiöiden liiketoimintojen kehitystä ovat myös haitanneet vuoden 2021 aikana nähty koronapandemiaan liittyvä päätöksenteon hidastuminen ja hintojen nousu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on entisestään lisännyt epävarmuutta ja materiaalien hintojen, erityisesti teräksen hinnan nousua.
 
Partnera arvioi tammi-kesäkuun 2022 operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan negatiivinen molempien tytäryhtiöiden alkuvuoden heikentyneen tuloskehityksen johdosta. Tammi-kesäkuussa 2021 operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa, joka sisälsi KPA Uniconin tulosta 1.5.2021 toteutuneesta yritysostosta lähtien. Partnera julkaisee tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen torstaina 25.8.2022.
 
Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022 (yhtiötiedote 24.5.2022):

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).
 
Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin. Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronaviruspandemia lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti
 
Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!