Partneralla menestyksekäs vuosi - liikevaihto kaksinkertaistui uusien omistusten myötä

ti 31. maaliskuuta 2020 08.00.00


Partnera Oy:n toiminta eteni vuonna 2019 strategian mukaisesti. Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Se on julkisen ja yksityisen sektorin rajoja uudistava kumppani ja vaikuttavuussijoittaja, joka toimii aktiivisena omistajana yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavissa listaamattomissa yrityksissä.

Katsausvuonna Partnera jatkoi aktiivisesti uusien yritysostokohteiden kartoittamista ja teki myös merkittävän yritysoston liiketoimintansa kasvattamiseksi.

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola luonnehtii viime vuotta kaiken kaikkiaan menestyksekkääksi.

”Erityisen tyytyväinen olen siihen, kuinka hyvin Partneran vaahtolasitoiminta on edennyt ja laajentunut kattamaan Suomen lisäksi myös Ruotsin. Myös taloudellisesti konserni onnistui vuonna 2019 hyvin”, hän toteaa.

Liikevaihto kaksinkertaistui

Partneran liikevaihto vuonna 2019 oli noin 22,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 11,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 liikevaihto koostui pääosin konsernin tytäryhtiöiden toiminnasta, kun vertailuajanjaksona 2018 se koostui pääsääntöisesti arvopaperikaupasta.

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,2 miljoonaa euroa (vuonna 2018 19,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2018 tulosta kasvatti Hoivatilat Oyj:n osakkeiden suuri kertaluonteinen myynti vuoden 2018 lopussa.

Vaahtolasiliiketoiminta laajeni

Vuoden 2019 merkittävin tapahtuma oli Partneran tytäryhtiön Partnera Glass Recycling Oy:n (nykyisin Foamit Group Oy) tekemä yrityskauppa, jolla se hankki omistukseensa ruotsalaisen vaahtolasin valmistajan Hasopor Ab:n.

Hasopor ja Foamit Groupin jo aiemmin omistama lasinkierrätysyhtiö ja vaahtolasivalmistaja Uusioaines Oy muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Kauppa sisälsi myös 24 prosentin osuuden tanskalaisen Reiling Green Tech ApS:n osakekannasta.

Partneran vaahtolasiliiketoiminta kehittyy vahvasti ja vaahtolasiliiketoiminta on nyt alallaan yksi Euroopan suurimmista.

Tammikuussa 2020 Partnera Glass Recycling muutti nimensä Foamit Groupiksi. Kierrätyslasista valmistettua vaahtolasia käytetään eristeenä, täytteenä ja rakenteiden keventäjänä. Foamit Group edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan.

Kiinteistö- ja osakekauppoja

Vuonna 2019 Partnera toteutti Oulussa sijaitsevan Arkistokatu 4:n kiinteistön ja omistuksessaan vielä olleiden Hoivatilat Oyj:n osakkeiden myynnit. Arkistokadun kiinteistö myytiin rakennusyhtiö YIT Suomi Oy:lle vuoden 2019 huhtikuussa. Esisopimuksen kaupasta osapuolet olivat solmineet vuonna 2016. Loput Hoivatilat Oyj:n osakkeista myytiin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Partneran projektisijoituksia olivat vuonna 2019 Oulun satamaan Oritkariin sijoittuva logistiikkakeskus ja Oulun Ratapiha -hanke. Molemmat etenivät, mutta varsin verkkaisesti.

Hankkeiden taustalla tapahtui suuria muutoksia. Partnera on valmis etenemään hankkeissa, kunhan tilanne niiden osalta selkiintyy.

Logistiikkakeskuksen rakentamispäätös on viivästynyt satama-alueen kehitysnäkymien muuttumisen vuoksi. Muutoksia tapahtui myös Oulun Ratapiha -hankkeen taustalla, sillä Oulun kaupunki, Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt solmivat aiesopimuksen alueen kehittämisen yleisistä tavoitteita. Partnera on valmis lähtemään hankkeeseen sen kehitysvaiheen päärahoittajana, mikäli Oulun Ratapihan Kehitys Oy saa vastuulleen alueen kehittämisen.

Strategian toteutukselle myös jatkossa hyvät edellytykset

Partneran strategiana on jatkaa liiketoimintakonsernin rakentamista yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa toimivista yrityksistä. Erityisenä kohdealueena ovat murroksessa ja nousussa olevat toimialat kuten esimerkiksi kiertotalous. Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja. Se arvioi, omistusten oman pääoman tuoton rinnalla sitä, millaisia positiivisia vaikutuksia ne tuovat koko yhteiskuntaan.

Yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka luovat hyvät edellytykset Partneran kehittämiselle.

Yhtiökokous ja voitonjakoehdotus

Partneran yhtiökokous pidetään koronavirustilanteen salliessa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Partnera Oy:n vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,14 euroa/osake, yhteensä 5 062 567,16 euroa (vuonna 2018 0,14 euroa/osake, yhteensä 5 062 567,16 euro.

Lisätietoja:

Jari Pirkola
toimitusjohtaja
puh. 0400 867 784

Lue tiedote ja avainluvut pdf-muodossa

Tilinpäätös 2019

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa