Tulosvaroitus: Partnera Oyj alentaa tulosohjeistustaan ja arvioi operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi

ti 24. toukokuuta 2022 17.31.00

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
24.5.2022 klo 17.30


Partnera Oyj arvioi edelleen, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna, mutta operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi.

Heikentyneestä markkinatilanteesta johtuen erityisesti Partneran tytäryhtiön KPA Uniconin liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän aiempaa ennustetta merkittävästi hitaammin. Lisäksi KPA Uniconilla on ollut toimitusvaikeuksia, jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä viivästyksiä joihinkin projektitoimituksiin vuoden 2022 aikana.

Partneran tytäryhtiön Foamit Groupin liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna edellisvuoteen 2021, mutta kannattavuutta heikentävät kohonneet energiakustannukset ja infrarakentamisen hidastuminen Suomessa.

Muutoksen taustalla vaikuttavat vuoden 2021 aikana nähty koronapandemiaan liittyvä päätöksenteon hidastuminen ja hintojen nousu, jotka jatkuvat edelleen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on entisestään lisännyt viivästyksiä, riskejä, epävarmuutta ja erityisesti energian ja teräksen hintojen nousua.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2022

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin. Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronaviruspandemia lisäävät epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Aiemmin voimassa olleet, 15.2.2022 julkistetut näkymät

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin. Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 

www.partnera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!