Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö

Oulun Puhelin Oyj:n eläkesäätiö on A-eläkesäätiö eli lisäeläkkeitä myöntävä eläkesäätiö. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat eläkesäätiöltä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä saavat henkilöt.

Eläkesäätiö on suljettu kokonaisuudessaan 1.2.1993 ja perhe-eläkeoikeuden osalta 30.11.1990.

 
Eläkesäätiön hallitus kaudella 2020 – 2023

Säätiön eläkettä saavilla eli toimintapiiriin kuuluvilla on oikeus valita vaaleilla kaksi edustajaa säätiön hallitukseen.

Toimintapiiriin kuuluvien valitsemat varsinaiset jäsenet
Marja-Leena Kananen
Pentti Pykäläinen

Työnantajan valitsemat varsinaiset jäsenet
Tiina Bäckman, puheenjohtaja
Minna Åman-Toivio
Jaana Lahtela

Lisäeläkeasioissa ottakaa yhteyttä Porasto Oy:öön

Eläkesäätiö on ulkoistanut toimintonsa Porasto Oy:lle sekä ulkoisille varainhoitajille.
Kaikissa lisäeläkkeeseen liittyvissä asioissanne voitte ottaa yhteyttä:

Päivi Johansson
Eläkesäätiön asiamies
paivi.johansson@porasto.fi
Puh. (09) 752 771 (vaihde)

Porasto Oy
Arabiankatu 12
00560 HELSINKI

Eläkesäätiön säännöt (pdf)

 
Eläkesäätiön avainlukuja
2018 2017  2016
Eläkkeensaajia 138 134 132
Vapaakirjoja 115 119
Maksetut eläkkeet (euroa)   320 958 307 673  286 086
Maksettavia eläkkeita ja vapaakirjoja varten varattu eläkevastuu (euroa)              6 873 530   6 897 994
Eläkesäätiön varat (käyvin arvoin, euroa) 7 729 529 7 754 163

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa