Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, ja sen tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.

Aktiivinen enemmistöomistaja ja vaikuttavuussijoittaja

Partnera rakentaa liiketoimintaansa omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partneran tavoitteena on yli 10 %:n oman pääoman tuotto sekä vakaa voitonjako osakkeenomistajille. Samalla Partnera on vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Strategiset omistuksemme edistävät yhteiskunnan muutosta

Liiketoimintakonsernin strategisiin omistuksiin kuuluu muun muassa Foamit Group, joka on lasinkierrätysyhtiö ja yksi Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Kiertotaloutta edistävä Foamit Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja tuottaa kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle ja vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin. Foamit Goup:n vähemmistöomistajana on Suomen Teollisuussijoitus Oy. Lisäksi Partnera on osaomistajana muun muassa pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssa, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

Rohkea uudistuja, jolla on 140 vuoden historia

Partneran juuret ulottuvat vuonna 1882 alkunsa saaneeseen puhelinliiketoimintaan, josta myöhemmin syntyi Oulun Puhelin Oy. Nykyiseen muotoonsa liiketoiminta kehittyi kun yhtiö myi omistuksensa DNA Oyj:ssä vuonna 2013. Yhtiö on toiminut nykyisellä, aktiivista omistajuutta ja kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa kuvaavalla Partnera-nimellä vuodesta 2015. Partnera tiedotti 29.4.2020 selvittävänsä mahdollisuuksia osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää listautumisaikeesta.

Partneralla on noin 27 000 omistajasta koostuva laaja omistajapohja, joka muodostuu niin yrityksistä, kotitalouksista kuin myös julkisesta omistuksesta.

Partnera toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Partneran liikevaihto vuonna 2019 oli noin 22,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,2 miljoonaa euroa

Yhtiön palveluksessa on viisi henkilöä, jotka vastaavat emoyhtiön toiminnasta ja valvovat konsernitasoisen strategian ja hallintomallin toteuttamista nykyisissä ja hankittavissa tytäryhtiöissä.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa