Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, ja sen tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.

Aktiivinen enemmistöomistaja ja vaikuttavuussijoittaja

Partnera rakentaa liiketoimintaansa pääosin omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partneran tavoitteena on yli 10 %:n oman pääoman tuotto sekä vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä se, että pääosa sijoitettavista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Strategiset omistuksemme vastaavat muuttuviin megatrendeihin

Strategisiin omistuksiimme kuuluva Foamit Group on lasinkierrätysyhtiö ja yksi Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen. Lisäksi olemme osaomistajana pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssa, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio.

Rohkea uudistuja, jolla on 140 vuoden historia

Partneran juuret ulottuvat vuonna 1882 alkunsa saaneeseen puhelinliiketoimintaan, josta myöhemmin syntyi Oulun Puhelin Oy. Nykyiseen muotoonsa liiketoiminta kehittyi kun yhtiö myi omistuksensa DNA Oy:ssä vuonna 2013. Yhtiö on toiminut nykyisellä, aktiivista omistajuutta ja kumppanuutta kuvaavalla Partnera-nimellä vuodesta 2015.

Partneralla on noin 26 800 omistajasta koostuva laaja omistajapohja, joka muodostuu niin yrityksistä, kotitalouksista kuin myös julkisesta omistuksesta.

Partnera toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Partneran liikevaihto vuonna 2019 oli noin 22,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 9,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön palveluksessa on neljä henkilöä, jotka vastaavat emoyhtiön toiminnasta ja valvovat konsernitasoisen strategian ja hallintomallin toteuttamista nykyisissä ja hankittavissa tytäryhtiöissä.

Partnera tiedotti 29.4.2020 selvittävänsä mahdollisuuksia osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää listautumisaikeesta.

Listautuminen FIrst North -markkinapaikalle


Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Partnera on julkaissut listautumiseen liittyvän suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut. Listautuminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Edellyttäen, että yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 7.9.2020.

Lue lisää listautumisesta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!