Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, ja sen tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.

Aktiivinen enemmistöomistaja ja vaikuttavuussijoittaja

Partnera rakentaa liiketoimintaansa pääosin omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partneran tavoitteena on yli 10 %:n oman pääoman tuotto sekä vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä se, että pääosa sijoitettavista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpi tulevaisuus aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Strategiset omistuksemme vastaavat muuttuviin megatrendeihin

Strategisiin omistuksiimme kuuluva Foamit Group on lasinkierrätysyhtiö ja yksi Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista. Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen. KPA Unicon Group on Pohjoismaiden johtavia puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajia, jonka kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. Lisäksi olemme osaomistajana pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssa, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella.

Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio.

Rohkea uudistuja, jolla on 140 vuoden historia

Partneran juuret ulottuvat vuonna 1882 alkunsa saaneeseen puhelinliiketoimintaan, josta myöhemmin syntyi Oulun Puhelin Oy. Nykyiseen muotoonsa liiketoiminta kehittyi kun yhtiö myi omistuksensa DNA Oy:ssä vuonna 2013. Yhtiö on toiminut nykyisellä, aktiivista omistajuutta ja kumppanuutta kuvaavalla Partnera-nimellä vuodesta 2015.

Partneralla on noin 26 600 omistajasta koostuva laaja omistajapohja, joka muodostuu niin yrityksistä, kotitalouksista kuin myös julkisesta omistuksesta.

Partnera toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa ja Venäjällä. Partneran liikevaihto vuonna 2021 oli 78,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön palveluksessa on neljä henkilöä, jotka vastaavat emoyhtiön toiminnasta ja valvovat konsernitasoisen strategian ja hallintomallin toteuttamista nykyisissä ja hankittavissa tytäryhtiöissä.

Listautuminen First North -markkinapaikalle

Partnera on listautunut 7.9.2020 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautuminen toteutettiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä.

Lue lisää listautumisesta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!