Kestävä kehitys

Tavoitteenamme on omalta osaltamme edistää kestävää kehitystä
- muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elinympäristö ja yhteiskunta.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. Rakentaessamme liiketoimintakonsernia strategiamme mukaisesti, olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partneran nykyisistä strategisista omistuksista Foamit Groupin tytäryhtiöiden toiminta pohjautuu vahvasti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tytäryhtiöt tuottavat kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle uusiin lasipakkauksiin ja lasinkierrätyksen sivuvirrasta vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

KPA Unicon Group on Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja, jonka energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. KPA Uniconin kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!