Vastuullisuusraportti

Partnera julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa maaliskuussa 2022. Raportti sisältää liiketoimintakonsernin lähestymistavan vastuullisuuteen sekä sen tytäryhtiöiden, Foamit Groupin ja KPA Uniconin, oleellisimmat kestävää kehitystä tukevat toimet.

Keskiössä ihmiset ja kestävän kehityksen viitekehys

Vuonna 2021 Partneran toiminnot kasvoivat voimakkaasti yritysostojen kautta, joten yhtiö on vasta alkumetreillä koko konsernin kattavassa vastuullisuusraportoinnissa. Vuoden aikana vastuullisuustyö keskittyi ihmisiin sekä yritysostoihin liittyvien integraatiotoimien jatkamiseen. Yhtiö määritteli myös perusteet vastuullisuustyölleen olennaisuusanalyysin avulla ja valitsi toiminnalleen merkittävimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Partneran ensimmäisen vastuullisuusraportin viitekehyksenä toimi ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Raportissa on sovellettu myös Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeistoa, mutta vuoden 2021 aikana tehdyistä yritysostoista johtuen raportti ei ole vielä GRI-standardien mukainen.

Vastuullisuusraportit ovat ladattavissa alta:
  
Partnera vastuullisuusraportti 2021

Partnera Sustainability Report 2021


Kestävä kehitys

Pyrimme omalta osaltamme edistämään kestävää kehitystä
- muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elinympäristö ja yhteiskunta.

Partneran tavoitteena on kannattava kasvu toimialoilla, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli Partneran strategisessa päätöksenteossa: päämääränä on aikaansaada mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partneran nykyisistä strategisista omistuksista Foamit Groupin tytäryhtiöiden toiminta pohjautuu vahvasti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tytäryhtiöt tuottavat kierrätyslasista raaka-ainetta lasiteollisuudelle uusiin lasipakkauksiin ja lasinkierrätyksen sivuvirrasta vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin.

KPA Unicon Group on Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja, jonka energiantuotannon ratkaisut hyödyntävät biomassoja ja sivutuotevirtoja ja vähentävät siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. KPA Uniconin kasvua tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. 
  

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!