Kestävää kehitystä julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa

Partnera on julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimiva kumppani ja liiketoimintakonserni. Tavoitteenamme on omalta osaltamme edistää kestävää kehitystä - muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elinympäristö ja yhteiskunta.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille partneralaisille ihmisen, ympäristön ja talouden huomioimista päätöksenteossa. Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan maailmaamme muuttaviin megatrendeihin: muun muassa kuluttajien arvomaailman muutokseen, väestön keskittymiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Samalla ne tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnan palveluiden tuottamiseksi ajassa, jossa julkinen sektori käy läpi merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa