Partneran strategisiin omistuksiin kuuluvat Foamit Group ja Nordic Option

Foamit Group – Yksi Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista

Foamit Group on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Uusioaines Oy ja Hasopor Ab sekä osakkuusyhtiö Reiling Green Tech ApS. Uusioaines Oy ja Hasopor Ab muodostavat yhdessä Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa toimivan Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen. Aiemmin Partnera Glass Recycling Oy -nimen alla toiminut Foamit Group otti nykyisen nimensä käyttöön alkuvuodesta 2020. Partnera ja Tesi ovat olleet Foamit Groupin pääomistajia vuodesta 2018.

• Partneran omistuksessa vuodesta 2018
• Partneran omistusosuus: 62 %
• Lisätietoa vaahtolasista: www.foamit.fi

Uusioaines Oy - Kierrätyslasin käsittelijä ja vaahtolasin valmistaja

Foamit Groupin tytäryhtiö Uusioaines Oy on Forssassa ja Jokioisilla toimiva vaahtolasin valmistaja ja Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätyslasista.

Uusioaines käsittelee vuosittain yli 90 000 tonnia kierrätyslasia. Uusioaineksen tuotantolaitoksessa Forssassa syntyy sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö valmistaa ja myy lasinkierrätyksen ylijäämäaineksista valmistettavaa vaahtolasia, joka on ympäristöystävällinen eriste- ja kevennemateriaali. 

• Partneran omistuksessa vuodesta 2018
• Verkkosivut: www.uusioaines.com

Hasopor AB – Ruotsin ainoa vaahtolasin valmistaja

Foamit Groupin tytäryhtiö Hasopor Ab on Ruotsin Hammarissa sijaitseva vaahtolasia valmistava yritys. 

• Partneran omistuksessa vuodesta: 2019
• Verkkosivut: www.hasopor.se

Nordic Option Oy - Pääomasijoituksia myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomessa

Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, jonka tavoitteena on tarjota rahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella.

Nordic Optionin juuret ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle, jolloin Finnvera Oyj ja pohjoisen alueen kunnat perustivat yhdessä Teknoventure Oy -nimisen sijoitusrahaston (Nordic Option Oy vuodesta 2016). Historiansa alkuvaiheessa rahasto sijoitti myös varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Sittemmin Nordic Option on suunnannut sijoituksensa pieniin ja keskisuuriin, toimintansa jo vakiiinnuttaneisiin kasvuyrityksiin.

• Partneran omistuksessa vuodesta: 2014
• Verkkosivut: www.nordicoption.fi

Muut omistukset

Strategisten omistustensa lisäksi Partneralla on muita, täydentäviä vähemmistöomistuksia muun muassa sijoituskonserni Finda Oy:ssä ja Telebusiness InWest Oy:ssä. Lisäksi Partnera osallistuu erilaisten hankkeiden rahoittamiseen.

Tilaa Partneran uutiskirje sähköpostiisi!

Ajankohtaista tietoa Partnerasta muutaman kerran vuodessa