Partneran strategisiin omistuksiin kuuluvat Foamit Group, KPA Unicon Group ja Nordic Option

Foamit Group – Yksi Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Uusioaines Oy ja Hasopor Ab sekä osakkuusyhtiö Reiling Green Tech ApS. Uusioaines Oy ja Hasopor Ab muodostavat yhdessä Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan, jonka tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen. Aiemmin Partnera Glass Recycling Oy -nimen alla toiminut Foamit Group otti nykyisen nimensä käyttöön alkuvuodesta 2020.

 • Pääkonttori: Forssa
 • Toimintamaat: Suomi, Ruotsi ja Tanska
 • Liikevaihto vuonna 2020 30,9 M€
 • Henkilöstö vuoden 2020 lopussa: 63
 • Partneran omistusosuus: 62 % (Teollisuussijoitus 31 %)
 • Partneran omistuksessa vuodesta 2018
  www.foamit.fi

Uusioaines Oy - Kierrätyslasin käsittelijä ja vaahtolasin valmistaja

Foamit Groupin tytäryhtiö Uusioaines Oy on Forssassa ja Jokioisilla toimiva vaahtolasin valmistaja ja Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätyslasista.

Uusioaines käsittelee vuosittain yli 90 000 tonnia kierrätyslasia ja sillä on kapasiteettia 120 000 tonnin käsittelyyn. Uusioaineksen tuotantolaitoksessa Forssassa syntyy sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö valmistaa ja myy lasinkierrätyksen sivuvirrasta valmistettavaa vaahtolasia, joka on ympäristöystävällinen eriste- ja kevennemateriaali.

 • Perustettu: 1995
 • Pääkonttori: Forssa
 • Toimintamaat: Suomi
 • Henkilöstö vuoden 2019 lopussa: 35
 • Foamit Groupin omistusosuus: 100 %
 • Partneran omistuksessa vuodesta 2018
  www.uusioaines.com

Hasopor AB – Ruotsin ainoa vaahtolasin valmistaja

Foamit Groupin tytäryhtiö Hasopor Ab on Ruotsin Hammarissa sijaitseva vaahtolasin valmistukseen erikoistunut yritys. 94 % Ruotsin pakkauslasista päätyy Hasoporin kumppanin, lasinkierrätysyhtiön Svensk Glasåtervinning AB:n kautta kierrätettäväksi Hammariin. Hasopor käsitteli vuonna 2019 29 000 tonnia kierrätyslasia. Sen vaahtolasin tuotantokapasiteetti on 220 000 m3 vuodessa.

 • Perustettu: 2008
 • Pääkonttori: Hammar, Ruotsi
 • Toimintamaat: Ruotsi
 • Henkilöstö vuoden 2019 lopussa: 25
 • Foamit Groupin omistusosuus: 100 %
 • Partneran omistuksessa vuodesta: 2019
  www.hasopor.se

 
KPA Unicon Group - Pohjoismaiden johtava puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittaja

Vuonna 1990 perustetulla KPA Uniconilla on pitkä kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista. Se kehittää ja toteuttaa avaimet käteen -periaatteella energiantuotantolaitoksia, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin asiakkaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti toimivia teollisuusyrityksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia energiayhtiöitä.

 • Pääkonttori: Pieksämäki
 • Toimintamaat: Suomi, Bosnia-Hertsegovina, Chile, Espanja, Kroatia, Ranska, Ruotsi ja Venäjä
 • Liikevaihto vuonna 2020: 69,4 M€
 • Henkilöstö vuoden 2020 lopussa: 202
 • Partneran omistusosuus: 70 % (Prounicon Oy 30 %)
 • Partneran omistuksessa vuodesta 2021
  www.kpaunicon.com

Nordic Option Oy - Pääomasijoituksia myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomessa

Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka kohdistaa sijoituksensa kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella. Nordic Optionin juuret ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle, jolloin Finnvera Oyj ja pohjoisen alueen kunnat perustivat yhdessä Teknoventure Oy -nimisen sijoitusrahaston, josta tuli Nordic Option Oy vuonna 2016.

 • Perustettu: 1994
 • Pääkonttori: Oulu
 • Toimintamaat: Suomi
 • Henkilöstö vuoden 2019 lopussa: 2
 • Salkkuyhtiöiden liikevaihto yhteensä vuonna 2019: 64 MEUR
 • Partneran omistusosuus: 34 % Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta
 • Partneran omistuksessa vuodesta: 2014
  www.nordicoption.fi

Muut omistukset

Strategisten omistustensa lisäksi Partneralla on muita, täydentäviä vähemmistöomistuksia muun muassa sijoituskonserni Finda Oy:ssä ja Telebusiness InWest Oy:ssä. Lisäksi Partnera osallistuu erilaisten hankkeiden rahoittamiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi!